Aday Öğrencilerimiz İçin Bölüm Tanıtım Videosu

 

FİZİK BÖLÜMÜ

 

Sevgili Aday Öğrencilerimiz,

Uzun ve yorucu geçen sınav maratonu sonucunda hedefinize ulaşmak üzere son adımlarınızı atmaktasınız.  Sizleri geleceğe hazırlayacak bu tercih adımlarında fizik bölümü okuma kararı verdiyseniz ya da karar vermede yakın bir noktada iseniz, ne mutlu size. Çünkü doğru yerdesiniz. Tüm uygulamalı bilimlerin temeli olan fizik, geçen yüzyılda olduğu gibi bulunduğumuz yüzyılda da insanlığın bilimsel ve teknolojik ilerleyişinin merkezindedir. Fizik alanı; öğrenci, akademisyen, araştırma alanları, projeler ve iş olanakları açısından tüm dünyada ve ülkemizde büyüme ve gelişmesini sürdürmektedir. Fizikçi olarak hayata atılmak, alanın kazandırdığı temel bilimci bakış açısı ve tüm alanlarla ortak çalışma olanakları ile çok daha avantajlıdır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fizik Bölümü, sahip olduğu akademik kadro, güçlü lisans altyapı olanakları ve eğitim-öğretim imkanları ile yeni öğrencilerini beklemektedir. Bölüm tarihçesi, lisans programı ve lisansüstü programları ile araştırma alanları ve akademik kadrosu ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

TARİHÇE

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fizik Bölümü 2006 yılında kurulmuş, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Fizik Bölümü'nde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere toplam 5 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Bölümümüzde 7 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Bölümde 4 yıllık lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Bölümümüz ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim öğretim yılında alarak lisans eğitimine, 2010-2011 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında doktora eğitimine başlamıştır.

Lisans Programı

Lisans programı ilk iki yılı temel fizik konularına giriş mahiyetindedir. Öğrencilerin temel matematik, mekanik, elektrik-manyetizma, optik, termodinamik ve bilgisayar programlama alanlarında ilk derslerini alırlar. Üçüncü ve dördüncü yılda fiziğin temel teori dersleri olan klasik mekanik, kuantum mekaniği ve elektromanyetik teori derslerini alırken bu temel alanlara dayanan yeni araştırma alanlarına da seçmeli dersler alarak giriş yaparlar.

Araştırma Olanakları

Fizik Bölümü tüm akademik anabilim dallarında araştırmalar yürütmektedir. Deneysel ve teorik katıhal fiziği, hesaplamalı malzeme fiziği, yarı-iletken fiziği, optik görüntüleme ve yüzey fiziği, gravitasyon ve kozmoloji ile teorik nükleer fizik alanlarında araştırmalar yapılmakta, lisansüstü ve doktora öğrencileri yetiştirilmekte bu alanlarda çeşitli üniversitelerle iş birlikleri yürütülmektedir.

Mezunların İş Olanakları

Fizik Bölümü mezunlarının, öncelikle aldıkları eğitim sonucunda sahip oldukları bilgi donanımı ve kazandıkları beceriler doğrultusunda fiziğin alt alanlarında uzmanlaşmaları beklenir. Bu yolda lisansüstü ve doktora eğitimine yönelerek kendilerini araştırmacı birer bilim insanı olarak geleceğe hazırlarlar. Araştırmacı olarak üniversitelerde araştırma merkezlerinde, teknoloji şirketleri AR-GE bölümlerinde iş bulabilirler. Ayrıca lisans dereceleriyle, eğitim sektörü, enerji sektörü, bilişim sektörü, sağlık fiziği, radyoloji, yazılım sektörü, tahribatsız görüntüleme yöntemleri, kalite kontrol, bankacılık sektöründe veri analizi, iletişim sektörü, telekomünikasyon, savunma sanayii, çevre koruma, iş güvenliği, ve diğer teknik alanlarda çalışılabilirler.

 

 

 

 


Haberler Arşiv

Duyurular Arşiv